Etikai kódex

Ezen Etikai Kódex azon elvi egyetértéséből született, hogy szabályozza működési területük alapvető etikai viszonyulásait. A rögzített és ellenőrizhető szabályok elsődleges feladata, hogy megerősítsék a szakma tekintélyét, helyét a munkavállalói és a megbízói piacon illetve, hogy szempontjaival hozzájáruljon a szolgáltatók körének belső tisztulási folyamatához.

  1. Cégünk tudatában van szakmánk munkaerő-piaci folyamatokban betöltött szerepével és súlyával, társadalmi szerepünknek megfelelően elkötelezettek vagyunk a jogi szabályozások, törvények betartásában és betartatásában.
  2. A tisztességes piaci magatartásnak megfelelően Társaságunk semmilyen jogtalan előnnyel nem él. Nem ajánlunk és nem fogadunk el olyan juttatást, amely a vállalt munka értékét is rögzítő szerződésben nem szerepel.
  3. Irodánk elkötelezett a versenyhelyzet tisztességes kezelését illetően, kizárólag saját sikeres teljesítésünkre koncentrálunk, a versenytárs akadályozásától, lejáratásától, bármilyen negatív beállításától tartózkodunk.
  4. Cégünk csak olyan feladatot vállal el, amely arányban áll szakmai felkészültségünkkel, kapacitásunkkal, lehetőségeinkkel, gyakorlatunkkal.
  5. Kiemelten fontos feladatunknak tekintjük az általunk nyilvántartott álláskeresőkkel, valamint megbízó partnerekkel kapcsolatos adatok, információk bizalmas kezelését.